Ogłoszenia dotyczące strony

Wprowadzenie

by Radosław Maliszewski -

Szanowni Państwo,

W związku z Państwa uczestnictwem w szkoleniu w imieniu Pana Rektora WUMed dr Waldemara Dębskiego przesyłam następujące informacje:

Zostały Państwu założone konta na platformie projektu POWER (projekt.wumed.edu.pl) Na stronie głównej widoczne są następujące szkolenia wraz z odpowiednimi terminami i prowadzącymi dla odpowiedniej grupy:

Zasady uniwersalnego projektowania. Standardy dostępności, dostępność cyfrowa. Szkolenie dla kadry zarządzającej WUMed. Prowadzący: dr Henryk Borko - 21 marzec 2022 r.

Student niepełnosprawny i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkolenie dla kadry dydaktycznej WUMed. Prowadząca: Joanna Dzięglewska - 22 marzec 2022 r.

Tworzenie dostępnych dokumentów - dostępność cyfrowa. Szkolenie dla kadry administracyjnej WUMed. Prowadzący: Radosław Maliszewski - 23 marzec 2022 r.

Wkrótce zostaniecie przypisani do jednej z nich. W waszym kokpicie będzie widoczny tylko kurs do którego jesteście przypisani. Po wejściu w niego zobaczycie materiały do pobrania w chwili kiedy dodadzą je wykładowcy i link do spotkania online na platformie Teams w dziale ogłoszenia. Uwaga – wejście na kurs na platformie będzie możliwy od godziny 8 w dniu danego szkolenia.

Platforma roześle przypomnienia o terminach kursu na wasze skrzynki mailowe. Link do spotkania w Teams oprócz obecności na platformie także zostanie dodatkowo wysłany mailem.

z poważaniem

RM